Rozdrabniać [synonimy]

 • Łamać.
 • Tłuc.
 • Rozbijać.
 • Rąbać.
 • Drzeć.
 • Dzielić.
 • Trzeć.
 • Dziabać.
 • Drobić.
 • Kruszyć.
 • Siekać.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]