Rozgłos [synonimy]

  • Chwała.
  • Popularność.
  • Sława.
  • Aureola.
  • Gloria.
  • Nimb.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]