Rozjaśniać [synonimy]

  • Świtać.
  • Wypogadzać się.
  • Dnieć.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]