Rozjemca [synonimy]

  • Sędzia polubowny.
  • Arbiter.
  • Mediator.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]