Rozkaz [synonimy]

  • Polecenie.
  • Rozporządzenie.
  • Nakaz.
  • Komenda.
  • Zarządzenie.
  • Dyspozycja.
  • Prawo.
  • Zlecenie.
  • Testament.
  • Dekret.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]