Rozkład [synonimy]

  • Plan.
  • Rozplanowanie.
  • Układ.
  • Szyk.
  • Ordynek.
  • Położenie.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]