Rozkochiwać [synonimy]

  • Rozmiłować.
  • Budzić miłość.
  • Zawracać głowę.
  • Zachwycać.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]