„Rozjaśnił się świat” Anny Zabackiej

  • Wiersz z gatunku liryki refleksyjnej.
  • Składa się z dwóch strof, z niejednakowa ilością wersów (nieregularna budowa).
  • Występują rymy parzyste.
  • Tematem utworu jest przyjaźń, wartość takiego związku.
  • Utwór przepełniają przenośnie (np. młodym śpiewem ptaka rozjaśnił się świat, „przyjaźń biorę za metaforę bez słów”).
  • Podmiot liryczny podkreśla znaczenie przyjaźni, wynosi na piedestał dzień poznania przyjaciela.
  • Przyjaźń w tym znaczeniu zyskuje szczególną moc, która chroni przed przemijaniem, bowiem na zawsze pozostaje się w myślach, pamięci, wspomnieniach przyjaciela.
  • Ponadto przyjaźń to ogrom ciepłych wzajemnych uczuć i wsparcia.
  • Wiersz składa się z 2 nieregularnych strof.
  • Poetka zastosowała przenośnie (np. „młodym śpiewem ptaka rozjaśnił się świat”.