Rozpładzać [synonimy]

  • Krzyżować.
  • Pokrywać.
  • Parzyć.
  • Hodować.
  • Zapylać.
  • Rozmnażanie.
  • Sadzać na jajach.
  • Zapładniać.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]