Rozpościerać [synonimy]

  • Rozkładać.
  • Rozciągać.
  • Rozstawiać.
  • Otwierać.
  • Rozkrzyżować.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]