Rozpoznanie [synonimy]

  • Diagnoza.
  • Orzeczenie.
  • Rozeznanie.
  • Rozróżnienie.
  • Orientacja.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]