Rozpraszać [synonimy]

  • Roznosić.
  • Rozegnać.
  • Decentralizować.
  • Rozganiać.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]