Rozprawa [synonimy]

  • Traktat.
  • Dysertacja.
  • Artykuł.
  • Szkoc.
  • Praca.
  • Dzieło.
  • Referat.
  • Koreferat.
  • Monografia.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]