Rozpoczynać [wyrazy przeciwstawne]

  • Rozpoczynać, dawać czemuś początek, inicjować, wszczynać.
  • Przeciwstawne:
    • kończyć,
    • finiszować,
    • finalizować,
    • zakańczać.