Rozumiecie

Niezawodność reklamowanych pił elektrycznych polega na tym, że po każdej awarii można je naprawić.