Rozwój aforystyki

 • Aforyzm to krótko sformułowana prawda w dobitny, wyrazisty i efektowny sposób.
 • Aforyzmy nazywane są także „złotymi myślami”.
 • Często ich konstrukcja opiera się na paradoksach , a także antytezach.

 • Początki aforyzmów wiązane są z salonami francuskimi w XVII i XVIII wieku.
 • Ich prowadzącymi były kobiety z wyższych sfer (światłe, ale bez wykształcenia uniwersyteckiego).
 • Nie znały także łaciny.
 • W ich salonach naukowe dysputy ustąpiły miejsca aforyzmom.
 • Aforyzmy zbierane były w osobne tomiki i w ten sposób wydawane.

Wybitni aforyści to:

 • François de La Rochefoucauld (1613 -1680),
 • Blaise Pascal (1623-1662),
 • Jean de La Bruyère (1645-1696),
 • Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832),
 • Novalis (Georg Philipp Friedrich Freiherr von Hardenberg 1772-1801),
 • Friedrich Nietzsche (1844- 1900),
 • Stanisław Jerzy Lec (1909 – 1966).