Rychły [wyrazy przeciwstawne]

  • Rychły, taki, który ma wkrótce nastąpić, niedaleki.
  • Przeciwstawne:
    • odległy,
    • daleki,
    • nieprędki.