Rzeka [symbolika]

 • Dla ludzi starożytnych rzeka była niezwykle groźnym żywiołem.
 • Stanowiła też źródło wody niezbędnej do życia.
 • Symbolizowała pokój, łaskę bożą i dobrodziejstwo.
 • W Biblii 4 rzeki wypływające z Edenu symbolizują  cztery strony świata lub 4 ewangelie.
 • Rzeki opływały w mitologii królestwo zmarłych – Hades.
 • Te 4 rzeki to Acheron (rzeka smutku), Kokytos (rzeka smutku), Lete (rzeka zapomnienia), Pyrifleton (rzeka ognia), Styks – rzeka graniczna.
 • Rzeki te były emblematami życia i śmierci, zapomnienia oraz smutku, łez.
 • Rzeki postrzegano też jako znak upływającego czasu (nie  można wejść dwa razy do tej samej rzeki).ol ludzkiego życia, losu, pamięci i nieustannej metamorfozy, doświadczeń i przemiany psychiki.
 • Rzeka to też znak konsekwencji i uporu w dążeniu do realizacji zamierzeń.
 • Pogrążyć się, rzucić w nurt rzeki  to zaangażować się.
 • Płynąć pod prąd to sprzeciwiać się , występować przeciw większości.
 • Lać się lub płynąć rzeką oznacza występowanie, przesuwanie czegoś w wielkiej ilości.

Odniesienia znaleźć można:

 • Księga Eklezjastyka 4, 32.
 • Proroctwo Izajasza 48, 18.
 • Proroctwo Izajasza 30, 28.
 • Deuteronomium 8, 6-7.
 • S. Zimorowic, „Dziewosłąb”.
 • A. Mickiewicz, „Dziady” cz. IV.
 • F. Karpiński, „Już ja nie ten”.
 • S. Żeromskiego, „Dzieje grzechu”.

Wg Słownika symboli literackich R. Kuleszewicza, Białystok 2003.