Prima aprilis

  • Prima aprilis (z łac. prima (dies) Aprilis oznacza „pierwszy (dzień) kwietnia”.
  • W wielu krajach świat to święto zabawy i żartów.
  • Wszyscy starają sie innych wprowadzić w błąd.
  • Święto znane jest od średniowiecza.
  • Badacze tematu wiążą święto z mitologią (mit o Demeter i Korze, która prawdopodobnie została porwana 1 kwietnia, chociaż nie widzę w tym fakcie nic śmiesznego!).
  • W tym dniu bawi się w zasadzie cały świat.
  • Kraje anglojęzyczne nazywają to święto „Dniem Głupców”, a zabawy trwają tylko do południa.
  • Szkoci określają ten dzień „Polowaniem na Głupca”.
  • Francuzi nazywają go „Dniem kwietniowej ryby”, Litwini „Dniem Kłamcy”, „Rosjanie Dniem Śmiechu”.
  • W prasie całego świata pojawiają się „kaczki dziennikarskie”.