Kinezyka

  • Nauka o komunikowaniu się  za pomocą gestów i mimiki.
  • Opiera się na założeniu, że język ciała jest znaczącym przekazem, podporządkowanym pewnemu systemowi znaków.
  • Gestykulacja, ruchy ciała towarzyszą mowie.
  • Wykorzystywana jest w teatrze a także filmie.
  • Wyraża i uzewnętrznia stany psychiczne postaci.
  • Jest środkiem wytwarzania nowych znaczeń.
  • Mimika,  rodzaj napięcia mięśni twarzy w celu przybrania określonej miny.
  • Przedstawia różne uczucia i emocje.