Kadr

  • Pojedyncza klatka filmowa.
  • Odtworzona z odpowiednią szybkością daje wrażenie ruchu.
  • Musi by ć odtwarzana z poprzedzającymi ją i następującymi po niej klatkami.