Sąd

Sąd to instytucja powołana do stwierdzania zgodności czynów z obowiązującym prawem, proces zaś to rozprawa sądowa orzekająca o winie lub niewinności danej osoby.

 1. Biblia (Stary Testament), sąd Boga nad ludźmi i ich postępowaniem, sądy Salomona.
 2. Biblia (Nowy Testament), sąd nad Jezusem.
 3. Mitologia (Temida).
 4. Homer, „Iliada”.
 5. Sofokles, „Antygona”.
 6. A. Frycz-Modrzewski, „O karze za mężobójstwo”.
 7. W. Szekspir, „Henryk VIII”.
 8. Wolter, „Kandyd”.
 9. G. G. Byron, „Giaur”.
 10. A. Mickiewicz, „Konrad Wallenrod”.
 11. A. Mickiewicz, „dziady” cz. III.
 12. J. Słowacki, „Balladyna”.
 13. A. Dumas, „W dwadzieścia lat później”.
 14. L. Carroll, „Alicja w krainie czarów”.
 15. B. Prus, „Lalka”.
 16. W.S. Reymont, „Chłopi”.
 17. J. Kasprowicz, „Dies irae”.
 18. F. Kafka, „Proces”.
 19. A. Camus, „Upadek”.
 20. K. Moczarski, „Rozmowy z katem”.
 21. U. Eco, „Imię róży”.