Sądy w Polsce

Sądy są w demokratycznym systemie państwowym niezawisłym organem, ktory ma stosować prawo w rozstrzyganiu sporów między różnymi podmiotami.  Mamą także do wykonania inne czynności określone w ustawach i umowach międzynarodowych. Nie podlegają innym organom władzy, funkcjonuje w  procesowej formie.

Materiały edukacyjne Operonu