Salon literacki

  • W XIX wieku i wcześniej miejsce spotkań i dyskusji ludzi pióra.
  • Wywierał znaczny wpływ na życie literackie.
  • Miał charakter nieformalnej instytucji literacvkiej.