Satyra menippejska

  • Typ satyry popularnej w literaturze antycznej.
  • Łączay w sobie elementy prozy i wiersza w ramach jednego utworu literackiego.
  • Nazwa pochodzi od imienia greckiego poety i filozofa Menipposa (III wiek p.n.e.).