Ścieżka edukacyjna dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich [Kielce]

Świat ludzi niepełnosprawnych pełen jest barier, nie tylko architektonicznych.  Koniecznością jest egzekwowanie i respektowanie praw człowieka wobec tych osób oraz ich  podstawowych wolności. Niezbędne jest też szanowanie prawa do  takiego samego ich uczestnictwa w życiu społecznym, jak ludzi zdrowych.  Istotną sprawą jest również  wspieranie ich samodzielności i preferowanie różnorodnych umożliwiających korzystanie z dóbr i usług na zasadzie równości. W tym też celu powstała w Kielcach ścieżka edukacyjna dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, zrealizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020. Cenna inicjatywa, tym bardziej że inspiratorami byli sami niepełnosprawni.