Sejmowa koalicja

Koalicja w sejmie polega na bardzo bliskich stosunkach w ławach.