Zawsze młodzi

Do wojska powołano całą młodzież, od 16 roku życia do 60 lat.