Sito [synonimy]

  • Przetak.
  • Rzeszoto.
  • Cedzak.
  • Arfa.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]