Skakać [synonimy]

 • Podskakiwać.
 • Podrygiwać.
 • Wyskakiwać.
 • Przeskakiwać.
 • Zeskakiwać.
 • Skoczyć.
 • Śmignąć.
 • Szusnąć.
 • Smyrgnąć.
 • Dać susa.
 • Dać szczupaka.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]