Skarga Piotr

Piotr Skarga

(Inna forma nazwiska Piotr Powęski, herbu Powęża)

(2 lutego 1536, Grójec – 27 września 1612, Kraków)

Polski jezuita zaangażowany w walkę z innowiercami, teolog, pisarz, kaznodzieja.

Jedna z najwybitniejszych postaci kultury polskiej przełomu XXVI i XVII wieku.

Studiował na Akademii Krakowskiej, w Wiedniu i Rzymie.

Święcenia kapłańskie przyjął w 1564 roku, a w 1568 wstąpił do zakonu jezuitów.

Przedstawiciel ruchów kontrreformacyjnych, w 1606 roku sprzeciwił się uchwaleniu edyktu przychylnego dla wyznawców innej niż wiara katolicka, co spowodowało wybuch rokoszu Zebrzydowskiego wymierzonego w antyreformacyjną politykę Zygmunta III Wazy.

Skarga był wieloletnim (24 lata) nadwornym kaznodzieją króla i jego spowiednikiem.

Angażował się politycznie, dzięki niemu doszło do zawarcia unii brzeskiej (1596), w ramach której część hierarchów prawosławnych uznała zwierzchnictwo papieża.

Rektor Kolegium Jezuitów w Wilnie, pierwszy rektor Uniwersytetu Wileńskiego.

Pozostawił po sobie wiele pism, prezentując w nich wszechstronną wiedzę i erudycję, m.in.

  • „Żywoty świętych” (prezentacja wiedzy historycznej),
  • „O jedności Kościoła Bożego” (obraz bogatej wiedzy  teologicznej),
  • „Kazania sejmowe” (sprawność polityczna).

Ksiądz Skarga głosił radykalne hasła kontrreformacyjne, krytykował również wady ustrojowe Rzeczypospolitej.