„Kołacze” Szymona Szymonowica

  • Tematem sielanki Szymona Szymonowica Kołacze są obrzędy weselne.
  • Akcja utworu rozgrywa się na wsi, wśród prostych, wiejskich ludzi.
  • Utwór jest scenką obrazującą przyjazd pana młodego do szlacheckiego dworku.
  • Przedstawia także opis wesela i obrzędów weselnych.
  • Zabawa jest okazją do szeregu żartobliwych piosenek o charakterze obrzędowych przymówek.
  • Sielanka ma budowę ciągłą.
  • Występują rymy parzyste.
  • Autor zastosował epitety (np. sąsiady życzliwe, prace świątobliwe), zdrobnienia (np. słoneczko, serduszko, drzewko), metafory (np. morzem ma być młodzieniec, morza żeglarz prosi, morze nie słucha, ale gdzie chce, żagiel nosi).