Składniki języka

Do składników języka zalicza się:

  • Słownictwo, czyli podstawowy zasób słów, do którego zaliczamy wyrazy rdzenne, wyrazy powszechnie znane oraz słownictwo specjalne, obejmujące wyrazy nowe, jeszcze nieupowszechnione i specjalną terminologie techniczną czy naukową.
  • Budowę gramatyczną  obejmującą słowotwórstwo i fleksyjne właściwości wyrazów oraz typy ich połączeń składniowych.

Z tych dwóch wymienionych składników języka słownictwo ulega stosunkowo częstym i widocznym zmianowm, natomiast budowa gramatyczna zmienia się niezmiernie wolno.