Skuteczny lek

Kukurydza to dar boski, nawet łysym rosną włoski.