„Śluby panieńskie”, czyli magnetyzm serca Aleksandra Fredry [budowa komedii]

  • Utwór stanowi typowy przykład komedii intrygi.
  • Akcja zbudowana została wokół intrygi , która wciąga poszczególnych bohaterów komedii.
  • Zasadnicze elementy kompozycji to budowanie ekspozycji, dojście do punktu kulminacyjnego i szczęśliwe rozwiązanie.
  • Naczelną zasadą estetyczną jest komizm realizowany w postaci:
  • **** komizmu postaci (Albin),
  • **** komizmu sytuacyjnego (scena 4, akt V),
  • **** komizmu języka (Albin, pojedynki słowne między Gustawem i Klarą).
  • Komizm utworu jest subtelny, wymaga od odbiorcy pewnej wrażliwości i wychwytywania aluzji literackich, parodii motywów i postaci znanych dzięki literaturze.