Smikros [mitologia]

  • Syn mieszkańca Delf, Demoklesa.
  • Pozostawiony przez ojca jako dziecko w Milecie, został wychowany przez wieśniaka Eritarsesa.
  • Bogini Leukotea za pośrednictwem Smikrosa i jego przyrodniego brata, syna Eritarsesa, zażądała, by Milezyjczycy ustanowili na jej cześć zawody gimnastyczne, w których uczestniczyłyby dzieci.

Wg Słownika szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły