Pajan [mitologia]

  • Bóg uzdrowiciel.
  • Niósł pomoc bóstwom olimpijskim.
  • Później w epoce klasycznej, nazwa ta stała się epitetem Apollina, a także Asklepiosa jako bogów uzdrowicieli.
  • Wreszcie nastąpiło pełne utożsamienie imienia Pajan z Apollinem i Asklepiosem.

 

Wg Słownika szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły