Foroneus [mitologia]

  • Jeden z pierwszych królów Argos.
  • Syn boga rzeki Inachosa i nimfy Melii.
  • Nauczył swoich poddanych używania ognia i mieszkania w miastach.
  • Wprowadził na Peloponez kult Hery argiwskiej.

Wg Słownika szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły