Soliloqium

  • Forma monologu.
  • Ma charakter wewnętrznego dialogu prowadzonego przez podmiot mówiący z samym sobą.
  • Pierwowzorem soliloqium są „Soliloquia św. Augustyna”