Socjologia literatury

  • Dyscyplina rozpatrująca utwory literackie jako fakty o charakterze społecznym, badająca wzajemnie zależności i związki literatury i życia.
  • Według socjologii literatury każde dzieło ma swój rodowód społeczny, a zadaniem badacza jest wyjaśnienie istoty konkretnego dzieła sztuki w kontekście odpowiednich zjawisk życia społecznego.
  • Ten typ refleksji badawczej zapoczątkowany został w II połowie XIX wieku za sprawą Hippolyte Taine’a (1828-1893).
  • Przedstawiciele to:
    • György Lukács (1885-1971),
    • Robert Escarpit (1918-2000),
    • Walter Benjamin (1892-1940).