Literatura sowizdrzalsko-rybałtowska

  • Plebejsko-mieszczański nurt w literaturze.
  • Przypada na przełom renesansu i baroku (koniec XVI wieku, pierwsze dekady XVII wieku).
  • Uprawiana była niejako na marginesie oficjalnej literatury.
  • Bohaterem utworów zaliczanych do tego kierunku był m. in. Sowizdrzał, błazen uosabiający charakterystyczne rysy mentalności plebejskiej z jej przyrodzonym poczuciem humoru.
  • Czytelnik znajdzie w tej literaturze szereg groteskowych  i satyrycznych opisów przedstawiających postaci klechów , parafialnych bakalarzy, żaków szkolnych pokazywanych na bogatym tle społeczno-obyczajowym epoki.
  • Utwory te nazywano często „sowizdrzałami”.
  • W istocie stanowiły ludowy, plebejski odpowiednik tzw. literatury „wysokiej’, prezentującej jedynie wybrane środowiska społeczne.