Spółgłoska

  • Głoska artykułowana przy charakterystycznym zwarciu ust.
  • Wymowa każdej kolejnej spółgłoski wymaga zmiany miejsc i sposobu artykulacji.