Stanca

  • Stanca – w poezji prowansalskiej utwór liryczny, złożony z kilku zamkniętych zwrotek (strof), zawierających jasno wyrażoną myśl, co wymaga podczas czytania oddzielenia ich wyraźną pauzą.
  • Strofa, która liczy przynajmniej 4 wersy.
  • Stancą określa się także wiersz, o którego kompozycji i budowie decyduje stały układ strof.
  • W poezji angielskiej (a także anglojęzycznej) stanca stanowi odpowiednik każdej strofy.