Średniowiecze [teksty, antologia]

 • Polska poezja świecka XV wieku, oprac. M. Włodarski, Wrocław.
 • Polskie wierszowane legendy średniowieczne, oprac. S. Artel – Wierczyński i W. Kuraszewicz, Wrocław.
 • Średniowieczna pieśń religijna polska, oprac. M. Koronko, Wrocław.

 

 • U. Eco, Sztuka i piękno w średniowieczu, przeł. M. Olszewski i M. Zabłocka, Kraków.
 • Z. Kraszewski, Krótka historia teatru polskiego, Warszawa .
 • J. Sokolski, Literatura staropolska. Leksykon literatury polskiej, Wrocław.
 • Walicki, Malarstwo polskie. Gotyk – renesans – wczesny manieryzm, Warszawa.
 • T. Witczak, Literatura średniowiecza, Warszawa.
 • .Zrozumieć średniowiecze. Wypisy, konteksty i materiały literackie, oprac. R. Mazurkiewicz, Tarnów.Z
 • . Czerny, Wstęp [w:] Arcydzieła francuskiego średniowiecza, Warszawa.
 • A. W. Labuda, Apoteoza Rolada i polska topika bohaterskiej śmierci, „Pamiętnik Literacki”, 1987 z. 2.
 • Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, t. 1, Warszawa 1984 (Tu hasło: Gall Anonim).
 • Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, t. 2, Warszawa (Tu hasła: Rozmowa Mistrza Polikarpa ze śmiercią i Taniec śmierci).
 • I. Dąmbska, Problem śmierci w kulturze chrześcijańskiej, „Znak”1986, nr 374.