Antyk [wybrana bibliografia]

 1. Biblia w malarstwie, red. E. Piekarski, Warszawa 1990.
 2. R. Graves, Mity greckie, przeł. H. Krzeczkowski, Warszawa 1974.
 3. Z. Kubiak, Mitologia Greków i Rzymian, Warszawa 1997.
 4. L. Szaruga, Faraon jako powieść o państwie, Teksty 1975.
 5. J. Kulczycka – Saloni, Faraon Bolesława Prusa, Warszawa 1967
 6. S. Brzezina, Mit Ikaryjski w poezji polskiej,” Polonistyka” 1970, nr 3.
 7. B. Otrębski, Stanisław Grochowiak czyli nowa forma poezji (na marginesie wiersza Ikar), „Polonistyka” 1978, nr 4.
 8. Z. Książczak, Przeszłość wiecznie żywa, czyli kulturotwórcza siła mitów, „ Polonistyka” 1986, nr 6.
 9. J. Starnawski, Antygona, Warszawa 1983.
 10. S. Zabierowski, Tragizm Antygony Sofoklesa, „Polonistyka”1979, nr 6.
 11. J. Kott, Zjadanie bogów, Kraków 1986.
 12. A. Świderkówna, Słownik pisarzy antycznych, Warszawa 1982.
 13. Wpływ Biblii na literaturę polską, praca zbiorowa, Kraków 1995.
 14. A. Marchewka, Iliada Homera, Gdańsk 1994.