Średniowieczny rycerz [wzór parenetyczny]

Wzór osobowy rycerza:

 • Zamieszkanie|:
  • zamek,
  • wieś.
 • Główne źródło dochodu:
  • łupy wojenne,
  • nadania ziemi od władcy,
  • ekstensywna gospodarka rolna  (areał upraw w rolnictwie, w systemie tym nakłady pracy są wysokie, a koszty niskie).
 • Wykształcenie:
  • wojskowe,
  • analfabeta,
  • znajomość głównych prawd wiary.
 • Obowiązki wobec ojczyzny:
  • bezwzględna lojalność wobec władcy,
  • udział w wojnach.
 • Znajomość świata:
  • zdobyta w wyprawach wojennych,
  • udział w pielgrzymkach.