Portret renesansowego ziemianina [wzór parenetyczny]

Wzór osobowy z II połowy XVI wieku:

 • Zamieszkanie|:
  • wieś.
 • Główne źródło dochodu:
  • zarzadzanie własnym majątkiem ziemskim,
  • handel zbożem i bydłem.
 • Wykształcenie:
  • umiejętność czytania i pisania,
  • niekiedy znajomość języków, najczęściej łaciny,
  • znajomość głównych dzieł klasyków antycznych i Biblii,
  • praktyczna znajomość gospodarowania.
 • Obowiązki wobec ojczyzny:
  • płacenie podatków,
  • udział w życiu politycznym (sejmiki).
 • Znajomość świata:
  • zdobyta lekturom,
  • wyjazdy do szkół,
  • uczestnictwo w sejmach,
  • podróże do ośrodków handlowych (np. Gdańsk).