Strofa ambrozjańska

  • Zwrotka czterowersowa.
  • Charakterystyczna dla hymnów kościelnych.
  • Autorstwo przypisywane jest św. Ambrożemu (IV wiek).
  • Złożona z wersów ukształtowanych jambicznie.