Strofa Onieginowska

  • Imituje strofę zastosowaną przez Puszkina w „Eugeniuszu Onieginie”.
  • Złożona z 14 ukształtowanych jambicznie wersów.
  • W Polsce wykorzystywał ją np. J. Tuwim.