Strofa Spenserowska

  • Strofa składająca się z dziewięciu wersów.
  • Osiem z nich jest jedenastozgłoskowych (5+6) ostatnia trzynastozgłoskowa (7+6).
  • Pierwszy raz w literaturze polskiej zastosował ją Słowacki, póxniej odnajdujemy ją u JNA kASPROWICZA.